JĘZYK POLSKI JAKO ZAJĘCIA FAKULTATYWNE W SZKOŁACH

Ogólnokształcąca Szkoła nr 2 m. Drohobycz, ul. Kozłowskoho 17,

Sokalski Kompleks Edukacyjno-wychowczy „Ogólnokształcąca Szkoła nr 4 – Liceum“ ul. Herojiw UPA 68, m. Sokal

Specjalizowana Szkoła Ogólnokształcąca nr 3, ul. Herojiw UPA 18, m. Sokal

Ogólnokształcąca Szkoła nr 3 m. Czerwonograd

Kompleks Edukacyjno-wychowczy – Liceum nr 1, Szepetówka, ul. Gorbatiuka, 67

Kompleks Edukacyjno-wychowczy nr 3 m. Szepetówka

Kompleks Edukacyjno-wychowczy nr 2 m. Szepetowka

Szkoła Ogólnokształcąca, Podleśny Makarów, obw. chmielnicki, rejon dunajowiecki.

Szkoła Ogólnoszktałcąca, Iwankowcy, rejon dunajowiecki, obw. chmielnicki

Kompleks Edukacyjno-wychowczy „Ogólnokształcąca Szkoła I-III stopnia, Liceum”, Nowosełycia ul. Soborna 124

Kompleks Edukacyjno-wychowczy w Chorowcu. Chorowiec, ul. Lenina 26, rejon sławucki, obw. chmielnicki

Szkoła Ogólnokształcąca w. Krupiec

Szkoła Ogólnokształcąca nr 1, m. Sławuta, ul. Kuzowkowa, 12

Szkoła Ogólnokształcąca nr 6, m. Sławuta

Kompleks Edukacyjno-wychowczy nr 1 m. Sławuta

Liceum Obwodowe m. Sławuta, ul. Ks. Sanguszkiw, 8

Szkoła Ogólnokształcąca nr 2 Latyczów

Szkoła Ogólnokształcąca nr 2, m. Netyszyn, ul. Budiwelnykiw, 5, rejon sławutski, obw. chmielnicki

Szkoła Ogólnokształcąca w. Słobidka Krasyliwska

Technikum Industrialne, m. Kamieniec Podolski, ul. Suworowa 17

Derżniański Kompleks Edukacyjno-wychowczy – Gimnazjum nr 2 m. Derażnia

Wołoczyski Kompleks Edukacyjno-wychowczy  m. Wołoczysk

Szkoła Ogólnokształcąca nr 23, m. Winnica, prospekt Kosmonautów, 32

Gimnazjum nr 2, m. Bar, ul. Proletarska 13

Gimnazjum nr 5, m. Żmerynka, ul. Korolenka, 7

Szkoła Ogólnokształcąca nr 3, m. Lipowiec, ul. Lenina, 77, obw.winnicki

Szkoła nr 1 w m. Chmielnik, ul. Lenina 62, obw.winnicki

Szkoła we wsi Samgorodok rejon Koziatynski, ul. Lenina

Szkoła Ogólnokształcąca nr 2, Kalinówka, ul. Majakowskiego 27

Szkoła Ogólnokształcąca nr 3, w. Drużelubowka, obw. winnicki, rejon kalinówski

Szkoła Ogólnokształcąca Brajłów, obw. winnicki, rejon żmeryński.

Szkoła we wsi Dubowiec rejon niemirowski

Szkoła we wsi Ołeniwka rejon winnicki

Liceum nr 7, m. Winnica, ul. Czerwonych Partyzantów, 21

Liceum m. Tywrów

Szkoła Średnia nr 18  w Winnicy ul. Kelecka 97, m. Winnica

Szkoła Ogólnokształcąca nr 130 m. Krzywy Róg

Szkoła Ogólnokształcąca  nr 137 m. DNIEPROPIETROWSK

Gimnazjum nr 3 m. Mikołajów pr. Korabeliw 12 G

Gimnazjum nr 1 m. Pierwomajsk  ul. Dzerżyńskoho 26, m. Pierwomajsk obw. mikołajowski

Gimnazjum nr 1 Bulwar Kurczatowa 6, m. Jużnoukraińsk, obw. mikołajowski m. Jużnoukraińsk

Szkoła nr 4   m. Jużnoukraińsk , pr. Lenina 16, m. Jużnoukraińsk

Gimnazjum nr 1   40030, m. Sumy, ul. Zasumska 3

Szkoła Ogólnokształcąca nr 16 ul. Korolowa 7, m. Łuck

Kompleks Edukacyjno-wychowczy nr 7 – Przyrodnicze Liceum, m. Łuck

Gimnazjum nr 18, m. Łuck

Szkoła Ogólnokształcąca nr 23 m. Łuck 

Szkoła Ogólnokształcąca (z internatem), m. Łuck

Obwodowe Liceum w Łucku 

Łucka Szkoła dla słabowidzących

Gimnazjum nr 1 smt. Iwanyczi

Szkoła Ogólnokształcąca w. Hirka Połonka

Szkoła Ogólnokształcąca w. Huszcza

Szkoła Ogólnokształcąca smt. Lubeszów

Szkoła Ogólnokształcąca m. Łokaczy

Szkoła Ogólnokształcąca w. Pawłowicze, r-n łokaczyński

Szkoła Ogólnokształcąca w. Piszcza, r-n szacki

Liceum Ogólnokształcące w Kołkach, r-n maniewicki

Gimnazjum m. Horochów

Kompleks Edukacyjno-wychowczy – Gimnazjum nr 2 m. Kamień-Kaszyrski

Szkoła Ogólnokształcąca w. Paryduby, r-n starowyżiwskyj

Szkoła Ogólnokształcąca m. Beresteczko

Szkoła Ogólnokształcąca nr 2, m. Luboml

Szkoła Ogólnokształcąca w. Wyszniw, r-n lubomlski

Szkoła Ogólnokształcąca   ul. Wołodymyrska 31, w. Zaborol, rejon łucki

Szkoła Ogólnokształcąca nr 71 w Doniecku

Szkoła Ogólnokształcąca w. Siergiejewka

Ogólnokształcąca Szkoła nr 1 z poszerzonym nauczaniem języków obcych prosp. Myru 40, m. Czernihów

Gimnazjum nr 16 III Mikrorejon, m. Niżyn

Specjalizowana Szkoła Ogólnokształcąca nr 117

ul. Riszeljewska 18, m. Odessa

Kolegium w m. Smiła

Specjalizowana Szkoła nr 11 m. Iwanofrankowsk

Szkoła nr 22 w Równem    ul. Księcia Romana, 14a m. Równe

Wołodymyreckie Kolegium Powiatowe Wołodymyrec  ul. Myru, smt Wołodymerec 

Gimnazjum Humanistyczne m. Równe ul. Zofii Kowalewskiej, 17, m. Równe

Kuznecowskie Gimnazjum       mikrorejon Warasz, 37 m. Kuzniecowsk

Gimnazjum Powiatowe Berezne ul. Czornowoła, 2,  m. Berezne

Rowieńskie Klasyczne  Gimnazjum «Prestyż» ul. D. Halickiego, 15

Kompleks Edukacyjno- Wychowawczy Szkoła-Gimnazium m. Ostróg, plac Dekabrystów, 6 a

Szkoła  „Centrum Nadziei” w Równem ul. Hajdara, 12

Kompleks Edukacyjno- Wychowawczy “Szkoła-Liceum” w. Ożenino 1

Gimnazjum Ukraińskie w Równem     ul. 24 Sierpnia

Szkola nr 18, Gimnazjum Ukraińskie w Równem     ul. Karpinskogo, 15a

Kompleks Edukacyjno-Wychowawczy „Szkoła-Liceum” Korzec ul. Kijowska, 71

Gimnazjum Powiatowe Hoszcza u. Niepodległości, 21 smt. Hoszcza

Kompleks Edukacyjno- Wychowawczy “Szkoła-Gimnazium” Kwasiłów powiat rówieński  ul. Molodiżna, 22

Gimnazjum w Zdołbunowie ul. Niepodległości, 15   m. Zdołbunow

Szkoła nr 5 w Zdołbunowie ul. Mickiewicza, 36, m. Zdołbunow    

Kompleks Edukacyjno- Wychowawczy „Szkoła” m. Równe, ul. Gruszewskiego, 81

Szkoła Średnia nr 17  ul. Kijowska 49, m. Żytomierz

Szkoła Średnia nr  36 ul. Dombrowskoho 21, m. Żytomierz

Gimnazjum nr 23 (ul. Latoszynskoho 14, m. Żytomierz

Liceum Pedagogiczne w Żytomierzu ul. Korostysziwska 15, m. Żytomierz – 7,

Gimnazjum Humanistyczne nr 1 w Żytomierzu, ul. Witruka 55, m. Żytomierz

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 26

ul. Prospekt Myru 59, m. Żytomierz

 Żytomierskie Miejskie Gimnazjum nr 3

Szkoła Ogólnokształcąca nr 4 m. Malin

Szkoła Ogólnokształcąca nr 7 m. Berdyczów

Gimnazjum w. Gryszkiwci r-n berdyczowski      

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 14 m. Żytomierz

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 30 m. Żytomierz

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 7 m. Żytomierz

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 21 m. Żytomierz

Szkoła Ogólnokształcąca m. Marjaniwka baranowski r-n

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 27 prospekt Myru 27, m. Żytomierz

Szkoła Ogólnokształcąca nr 4 m. Berdyczów, ul. Świerdłowa 53

Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 m. Berdyczów

Szkoła Ogólnokształcąca ul. Szkilna 1, smt. Dowbysz, baranowski r-n

Szkoła Ogólnokształcąca w. Baranówka

Szkoła Ogólnokształcąca nr 2 m. Romanów r-n romanowski

Szkoła Ogólnokształcąca w. Teteriwka, ul. Szewszenki 36, r-n żytomierski

Szkoła Ogólnokształcąca nr 1 ul. Wołodarskoho 34, m. Wołodarsk-Wołyńskyj 

Szkoła Ogólnokształcąca w Piotrowcach Dolnych nr 2 w. Nyżni Petriwci,  r-n storożynecki, obw. Czerniowiecki

Szkoła Ogólnokształcąca w Pance w. Panka

Gimnazjum w Storożyńcu ul. Wydyniwskoho 11 m. Storożynec, obw. czerniowiecki

Gimnazjum nr 3 w Czerniowcach ul. Główna 131-А, m. Czerniowce

Gimnazjum Medyczne m. Kijów

Ogólnokształcąca Szkoła nr 1 w Białej Cerkwi z poszerzonym nauczaniem języków słowiańskich ul. Loginowa 28, m. Biała Cerkiew

Tarnopolskie Gimnazjum im. Iwana Franki ul.Kopernika14, m.Tarnopol

Tarnopolskie Gimnazjum Klasyczne ul. Werbyckoho 3, m. Tarnopol

Ogólnokształcąca Szkoła w. Połupanówka       Koledż im. W. Czornowoła m. Tarnopol

Gimnazjum nr 5 („Маріїнська гімназія”) ul. Rymarska 11, m. Charków

 Liceum Prawnicze im. Iwana Pidkopaja  ul. Peremohy 144, smt. Bezludiwka, r-n charkowski, charkowski obw.

Kirowogradzkie Kolegium – Specjalistyczna Szkoła Ogólnokształcąca Wołodarskiego 25 m. Kirowograd

Szkoła Ogólnokształcąca nr 18 m. Stachanów