POZASZKOLNE PLACÓWKI OŚWIATOWE – zarejestrowane szkoły sobotnio-niedzielne

 • Szkoła średnia nr 3 w Połonnem, ul. Chodiakowa 86, Połonne, Ukraina 
 • Kulturalno- Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej (Sobotnio Polska Szkoła), ul. Szewczenko 3, 32400, Dunajowce, Ukraina 
 • Polska Szkoła Niedzielna przy gimnazjum nr 3 w Czerniowcach, ul. Stefiuka,3b/61, 58018, Czerniowce, Ukraina 
 • Polska Szkoła Sobotnia w Kirowogradzie przy Stowarzyszeniu Polaków Kirowogradszczyzny “Polonia” im. Karola Szymanowskiego, ul. Dworcowa, 50/46, 25006, Kirowograd, Ukraina 
 • Sobotnio-niedzielna szkoła przy Ogólnokształcącej szkole nr 3, ul. Szewczenka 18, Drohobycz, Ukraina 
 • Polska Niedzielna Szkoła im. Jana Pawła II, ul. Kopernika 12, Sambor, Ukraina 
 • Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy szkole ogólnokształcącej I-II stopnia nr 1 w Stryju,  ul. Hrabowecka, 73/7, 82400, Stryj,Ukraina 
 • Placówka pozaszkolna polskiej mniejszości narodowej przy KOC im. K. Makuszyńskiego, ul. Szewczenki 191, Stryj, Ukraina 
 • Sobotnia polska szkoła przy Towarzystwie Pomoc Polakom Wielkie Serce”, ul. Ł. Ukrainki 1, Nowy Rozdół, Ukraina 
 • Polska Sobotnia Szkoła przy Szkole Ogólnokształcącej I – III stopnia nr 3 w Borysławiu, ul. Szewczenki, 12/21, 82300, Boryslaw, Ukraina 
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Oddziale Związku Polaków w Odessie, pr. Aleksandrowski 6, Odessa