Przeprowadzenie ІV etapu  Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej  Olimpiady z języka i literatury polskiej
Departamenty  (Instytucje) Oświaty  i Nauki Obwodowych, Kijowskiej Miejskiej Państwowej Administracji, Instytuty Oświaty Podyplomowej  i Pedagogicznej informują: we Lwowie od 21 do 23 marca 2016 roku odbędzie się IV etap  Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej. Rejestracja  uczniów będzie odbywała się : Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej ,...
Read More