Witamy na portalu

PLATFORMA DOBRYCH PRAKTYK

Ideą projektu jest stworzenie platformy internetowej do informacji, konsultacji i współpracy nauczycieli języka polskiego, nauczycieli nauczających w języku polskim i o Polsce.

W projekcie przewidujemy utworzenie platformy internetowej w wybranym miejscu w Ukrainie oraz stworzenie kilkunastu punktów informacyjno– konsultacyjnych w różnych regionach Ukrainy.  Odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tych punktów będą edukatorzy – absolwenci kursu edukatorskiego, który organizowany był dla nauczycieli z Ukrainy w 2015 roku. Koordynatorzy będą mieli możliwość pełnej współpracy z platformą internetową (np. umieszczanie informacji, materiałów metodycznych, filmów itp.). Portal będzie również miejscem przedstawiania efektów wszystkich projektów kierowanych do nauczycieli języka polskiego, nauczających w języku polskim i o Polsce.

  • przygotowanie portalu internetowego dla Centrum
  •  rekrutacja edukatorów wyrażających chęć współpracy z Centrum
  •  warsztaty przygotowujące administratora oraz koordynatorów punktów do pełnego wykorzystania platformy internetowej
  • wdrożenie i kontynuacja funkcjonowania Centrum.